VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Bình

Lý Bình

Lý Bình: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Lắm Người Nhiều Ma

Sẽ thế nào khi những người xa lạ cùng chung sống trong một ngôi nhà? Lắm người nhiều ma mang đến những tiếng cười và bài học về cách sống và đối nhân xử thế.