shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lưu Tùng Nhân

Lưu Tùng Nhân

Lưu Tùng Nhân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Ván Bài Gia Nghiệp

Mối quan hệ tốt đẹp của 2 anh em cùng cha khác mẹ gặp muôn vàn sóng gió bởi vì lòng tham của 2 bà mẹ trong quá trình tranh giành thừa kế.