shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lưu Quốc Xương

Lưu Quốc Xương

Lưu Quốc Xương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông
Thám Trưởng Lôi Lạc 1 - 01 - Lưu Quốc Xương - Trương Mẫn - Ngô Mạnh Đạt

Thám Trưởng Lôi Lạc 1

​Lôi Lạc đến Hồng Kông quyết chí lập nghiệp rồi gia nhập đội cảnh sát.

Thám Trưởng Lôi Lạc 2 - 02 - Lưu Quốc Xương - Trương Mẫn - Quách Phú Thành

Thám Trưởng Lôi Lạc 2

Ủy viên cảnh sát mới cảm thấy Lôi Lạc thực sự là người có năng lực nhất trong toàn bộ lực lượng cảnh sát. Anh ta đã nâng đỡ Lôi Lạc lên cấp bậc thanh tra.