shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lưu Nhất Chí

Lưu Nhất Chí

Lưu Nhất Chí: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Kế Hoạch Nhịp Tim

Kế Hoạch Nhịp Tim khai thác đề tài y khoa xoay quanh 2 nhân vật chính là nghiên cứu sinh Cầu Giai Ninh và Châu Tiểu Sơn.