shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lưu Hiên Địch

Lưu Hiên Địch

Lưu Hiên Địch: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Ngũ Long Trấn

Ngàn năm trước, Thủy tinh quan bị nổ tung khiến đất nước cổ xưa bị san bằng. Thời Dân quốc, Ngạn Xương đi tìm lại vùng đất linh thiêng thuở trước