shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lưu Bội Nguyệt

Lưu Bội Nguyệt

Lưu Bội Nguyệt: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Mười Hai Truyền Thuyết - 01 - Tiêu Chính Nam – Lâm Hạ Vy – Trương Dĩnh Khang – Lưu Bội Nguyệt

Mười Hai Truyền Thuyết

Mười Hai Truyền Thuyết nhắc về việc vạch trần những sự kiện kỳ lạ xảy ra tại trọng điểm Hong Kong của chàng phóng viên Phó Tử Bác.