shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lưu Bội Nguyệt

Lưu Bội Nguyệt

Lưu Bội Nguyệt: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Bảy Công Chúa

Phim kể về hành trình bảy chị em gái cùng nhau thực hiện di nguyện cuối cùng của cha và tìm lại giá trị đích thực của chính mình.