shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lương Gia Nhân

Lương Gia Nhân

Lương Gia Nhân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2

Cuối đời Tùy thiên hạ đại loạn, có 13 người cùng nhau xuất gia, lập nên La Hán Kỳ Môn Côn Pháp, cứu đất nước khỏi cảnh loạn lạc, tiêu diệt kẻ ác.