shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lư Sam

Lư Sam

Lư Sam: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Yến Vân Đài - 01 - Tưởng Gia Tuấn - Đường Yên - Xa Thi Mạn - Đậu Kiêu - Kinh Siêu - Đàm Khải - Lư Sam - Lưu Dịch Quân

Yến Vân Đài

Phim chủ yếu xoay quanh nhân vật Tiêu Yến Yến (Đường Yên) từ thời trẻ đến khi trở thành thái hậu xây dựng vương triều nhà Liêu hưng thịnh.