shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Liz Kim Cương

Liz Kim Cương

Liz Kim Cương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam
Lễ hội Trăm Năm Yêu Đời 2021 - Quảng Nam - 07 - Jack - Ngô Kiến Huy - Miu Lê - LyLy - Liz Kim Cương

Lễ hội Trăm Năm Yêu Đời 2021 - Quảng Nam

Đại nhạc hội với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Jack, Ngô Kiến Huy, Miu Lê, Lyly & Liz Kim Cương.