shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Liêu Bích Nhi

Liêu Bích Nhi

Liêu Bích Nhi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Thanh Xuân Ngày Ấy

Chân Tử Tình và Jade Chân Huệ Lâm là chị em cùng cha khác mẹ, họ đối đầu nhau trong cả cuộc sống, công việc và tình yêu.