VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lee Won Jong

Lee Won Jong

Lee Won Jong: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Thời Kỳ Phiến Loạn

Sau khi bị giáng chức, trung thần Kim Ho nhận ra những kẻ phản nghịch đang âm mưu lật đổ ngai vàng. Kim Ho một mình đối mặt với chúng và ra sức bảo vệ nhà vua.