shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Lee Myung-Woo

Lee Myung-Woo

Lee Myung-Woo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Lời Thì Thầm Của Tội Ác

Một thẩm phán liêm chính bị thế lực ngầm uy hiếp đã xử oan cha của Shin Young. Hối hận vì hành động sai trái, anh cố tìm chứng cứ vạch mặt tội ác