shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lee Hye Ri

Lee Hye Ri

Lee Hye Ri: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Bởi Vì Yêu Anh

Hana yêu một người đàn ông có hai nhân cách: tử tế và vô cùng xấu xa. Hana làm gì để giúp người cô yêu sống đúng với nhân cách thật?