VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lee Chun Hee

Lee Chun Hee

Lee Chun Hee: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Vân Tay Giả

Huyn và Min là anh em thất lạc từ nhỏ, lớn lên, mỗi người mang mỗi số phận, một là chuyên gia hình sự tài ba, còn lại là tên giết người hàng loạt