shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Leanne Pooley

Leanne Pooley

Leanne Pooley: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ
Chúng Ta Cần Bàn Về Trí Tuệ Nhân Tạo - 01 - Leanne Pooley - Keir Dullea

Chúng Ta Cần Bàn Về Trí Tuệ Nhân Tạo

Nhà làm phim nổi tiếng Leanne Pooley đạo diễn bộ phim tài liệu sâu sắc về tương lai của trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng của nó đến thế giới.