shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lê Tam Triều Dâng

Lê Tam Triều Dâng

Lê Tam Triều Dâng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Hoa Vương

Cuộc đối đầu không khoan nhượng để tranh giành gia sản của hai người đàn bà tham vọng, mẹ kế Trà My và nàng dâu Anh Thư.