shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lê Hà Nguyên

Lê Hà Nguyên

Lê Hà Nguyên: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn, nhạc sĩ
Việt Nam

Tháng 5 Để Dành

Lấy bối cảnh tại vùng núi trung du phía Bắc, phim kể về mối tình học trò trong trẻo, thơ ngây của Hiếu và Mai Ngọc.