shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lê Bửu Đa

Lê Bửu Đa

Lê Bửu Đa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Lắm Người Nhiều Ma - 01 - Phi Phụng - Thúy Ngân - Lý Bình - Hữu Tín (X-Pro) - Lê Trang - Kiều Nhi - Phạm Đức Long - My Trần - Lê Bửu Đa

Lắm Người Nhiều Ma

Bộ sitcom Lắm người nhiều ma kể về cuộc sống của những người xa lạ từ khắp nơi về Sài Gòn mưu sinh. Họ cùng sống trong một ngôi nhà có 4 phòng.