shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lauren Montgomery

Lauren Montgomery

Lauren Montgomery: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Mỹ

Đèn Lồng Xanh: Hiệp Sĩ Xanh Lục Bảo

Hal Jordan, một phi công trẻ thuộc tập đoàn Ferris,đồng thời cũng là Đèn Lồng Xanh, chiến binh công lý bảo vệ vũ trụ.Anh đang chiến đấu trước kẻ thù mạnh nhất, Binh Đoàn Đèn Lồng Đỏ.