shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Landon McDonald

Landon McDonald

Landon McDonald: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Biệt Đội Đồ Chơi Phần 2

Thế giới đang bị những đồ chơi nguy hiểm tấn công, và chỉ Alex – một cậu bé 8 tuổi có khả năng biến thành mô hình đồ chơi sống- mới có thể dẫn dắt biệt đội đồ chơi thông minh của mình tiêu diệt chúng.