shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lâm Văn Long

Lâm Văn Long

Lâm Văn Long: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
undefined - 01 - Lục Thiên Hoa - Lâm Văn Long – Lâm Gia Hoa – Thang Di – Mạch Tử Lạc

Ca Trực Lúc Nửa Đêm

Ca trực lúc nửa đêm là câu chuyện kể về người và việc của những đội viên xung phong EU làm việc xuyên màn đêm, họ phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm.

undefined - 02 - Lâm Văn Long – Khương Đại Vệ

Gương Mặt Giả

Gương mặt giả xoay quanh đạo đức của các bác sĩ thẩm mỹ hiện nay. Dẫn dắt công chúng suy ngẫm lại định nghĩa của từ “đẹp” và giá trị bản thân.