shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lâm Vỹ Thần

Lâm Vỹ Thần

Lâm Vỹ Thần: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Hoán Đổi Chân Tướng

Thời Quang là một kĩ sư kiến trúc, anh vô tình phát hiện bí mật động trời rằng sự việc Cao ốc Duy Lợi sập không hề là một tai nạn vô tình.