shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan
undefined - 01 - Lý Huệ Dân - Lâm Thanh Hà – Vương Tổ Hiền – Vu Vinh Quang – Cao Hùng

Đông Phương Bất Bại: Phong Vân Tái Khởi

Sau cái chết hiển hiện của Đông phương bất bại, nhiều kẻ giả mạo đã sử dụng tên của cô, thành lập giáo phái riêng và thu nạp đồ đệ nhằm tăng cường sức mạnh.