shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Lâm Minh Triết

Lâm Minh Triết

Lâm Minh Triết: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Vụ Án Bí Ẩn

Phim xoay quanh những câu chuyện phá án của Hội thần thám tuyên án CCI. Dù có nhiều điểm bất đồng nhưng dần dà họ cũng đã hiểu nhau hơn