VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lam Hải Hạn

Lam Hải Hạn

Lam Hải Hạn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Thanh Hoằng giấu người nhà lén chạy xuống núi quyết giành ngôi vị minh chủ, gặp Lâm Phóng. Họ cùng xông pha giang hồ, bắt đầu một tình yêu đẹp