shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Lâm Đức Lộc

Lâm Đức Lộc

Lâm Đức Lộc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

Đội Chống Tham Nhũng - P Storm

Lục Chí Liêm tự đưa mình vào chốn lao tù nguy hiểm, đối mặt với những kẻ đã từng bị mình bắt giữ để có thể tìm ra được tên cảnh sát biến chất.

Săn Bão - L Storm

Một cuộc chiến hiểm nguy và nghẹt thở để minh oan cho bản thân và đem những kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng của điều tra viên Lục Chí Liêm.