shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lam Doanh Oánh

Lam Doanh Oánh

Lam Doanh Oánh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Vòng Tay Của Mẹ Chồng

Lưu Nhân được mẹ chồng tặng chiếc vòng tay quý cũng là bảo vật gia truyền nhà chồng nhưng cô phát hiện đó là chiếc vòng giả. Nhiều rắc rối xảy ra