shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Lâm Chí Dĩnh

Lâm Chí Dĩnh

Lâm Chí Dĩnh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2 - 01 - Đô Hiểu - Lâm Chí Dĩnh – Nguyên Bưu – Lương Gia Nhân – Kế Xuân Hoa

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2

Thiếu Lâm Tự truyền kỳ 2 xoay quanh bối cảnh đại loạn cuối đời Tuỳ, chư hầu khắp nơi tự xưng vương, chiến tranh liên miên, bá tánh chịu khổ.