VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Lâm Bội Quyên

Lâm Bội Quyên

Lâm Bội Quyên: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

Vạch Tội - Shadow Of Justice

Âu Dương Thông luôn chăm sóc Thường Tiếu dầu cô có chống đối anh. Và rồi mặc cho lời cảnh báo của anh, cô dần lún sâu vào tội ác.