shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lâm Bách Hồng

Lâm Bách Hồng

Lâm Bách Hồng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan
Bão Trên Đỉnh Everest - 01 - Dư Phi - Trương Tịnh Sơ - Kōji Yakusho - Lâm Bách Hồng - Victor Webster

Bão Trên Đỉnh Everest

Một đội cứu hộ dày dạn kinh nghiệm được cử đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm ở Vùng Tử Thần khét tiếng trên núi, lấy lại tài liệu quan trọng duy trì hòa bình ở Himalaya.