shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lâm Bách Hoành

Lâm Bách Hoành

Lâm Bách Hoành: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan

Tiểu Nữ Hoa Bất Khí

Tên ăn mày Hoa Bất Khí vô tình được Thất vương gia nhận làm con gái, nhưng cô lại phát hiện ra Thất vương gia chính là kẻ thù giết cha mình.