shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Thi Hoa

Lý Thi Hoa

Lý Thi Hoa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Bằng Chứng Thép 4 - Forensic Heroes IV

Bộ ba Cao An, Văn Gia Hy và Quách Huy Hoàng được ví như kiềng sắt ba chân diệt tội ác, cùng nhau giải mã nhiều vụ án bí ẩn, phức tạp.