VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ L. Gustavo Cooper

L. Gustavo Cooper

L. Gustavo Cooper: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Khoảng Trống Dưới Ngôi Nhà

Sau khi chứng kiến án mạng ở một căn chòi biệt lập, thợ nước Robert trốn xuống khoảng trống dưới nền nhà trong khi đám sát nhân tìm kiếm tài sản giấu trong nhà.