shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Lý Bảo Năng

Lý Bảo Năng

Lý Bảo Năng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Bao Thanh Thiên 2008 - 01 - Lý Bảo Năng - Lưu Lập Lập - Hà Gia Kính - Kim Siêu Quần - Phạm Hồng Hiên

Bao Thanh Thiên 2008

Bao thanh thiên (2008) xoay quanh Khai Phong Phủ Doãn Bao Chửng cả đời liêm chính, xử án thiết diện vô tư được người đời ca tụng về sau.