shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Kym Worthy

Kym Worthy

Kym Worthy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Âu Mỹ
Tôi Là Bằng Chứng - 01 - Geeta Gandbhir - Mariska Hargitay - Kym Worthy

Tôi Là Bằng Chứng

Bộ phim tài liệu khám phá nguyên do hàng trăm ngàn bộ xét nghiệm cho nạn nhân cưỡng bức bị bỏ xó, và cách mà các nạn nhân cùng người ủng hộ đấu tranh để giải quyết hàng loạt vụ án bị ngó lơ quá lâu.