VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Koo Ekkasit Trakulkasemsuk

Koo Ekkasit Trakulkasemsuk

Koo Ekkasit Trakulkasemsuk: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Thái Lan

Tình Yêu Vô Diện

Vị chủ tịch trẻ mắc chứng ‘mù mặt’ đang tìm trợ lý giúp anh kết nối với thế giới. Cô gái nghèo Mirin được chọn do tương đồng với điều quen thuộc của anh khi bé