shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kirstie Alley

Kirstie Alley

Kirstie Alley: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
undefined - 01 - Nick Willing - Jennifer Finnigan – Kirstie Alley – Arjun Gupta

Kẻ Buôn Người

Kẻ Buôn Người là bộ phim xoay quanh vấn nạn buôn trẻ em xuyên quốc gia. Qua đó, nhiều câu chuyện của những nạn nhân cũng được tái hiện lại khác nhau