shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kimble Rendall

Kimble Rendall

Kimble Rendall: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Úc

Bẫy Cá Mập

Bị kẹt trong siêu thị sau khi cơn sóng thần bất ngờ ập đến, đoàn người phải đối mặt với bầy cá mập khát máu. Số phận của họ sẽ như thế nào?