shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Yong Wan

Kim Yong Wan

Kim Yong Wan: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc
Hãy Nói Cho Tôi Điều Ước Của Bạn - 01 - Kim Yong Wan - Ji Chang Wook - Choi Soo Young - Sung Dong Il - Won Ji An

Hãy Nói Cho Tôi Điều Ước Của Bạn

Đón xem If You Wish Upon Me để cùng bộ ba Ji Chang Wook, Choi Soo Young và ông chú Sung Dong Il giúp những người mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện ước nguyện cuối đời.