shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Thành Vũ

Kim Thành Vũ

Kim Thành Vũ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan

Chuyến Tàu Định Mệnh

Những con người xa lạ cùng hội ngộ trên một chuyến tàu định mệnh. Tại đây họ phải chiến đấu để giành giật cơ hội sống cho bản thân mình.