shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Tae Ri

Kim Tae Ri

Kim Tae Ri: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

1987: Ngày Định Mệnh

Một sinh viên tham gia phong trào chống chính phủ bị tra tấn đến chết đã dấy lên làn sóng chống chế độ độc tài mở lối cho nền dân chủ ở Hàn Quốc.

Cô Hầu Gái

Sook Hee được thuê làm người hầu để lấy lòng tin của nữ thừa kế Hideko nhưng cuối cùng Sook Hee lại phải lòng cô tiểu thư ấy lúc nào không hay.