shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Staunton

Kim Staunton

Kim Staunton: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Đổi Làn

Khoảnh khắc say mê và cơn giận dữ là nguyên nhân khiến hai người đàn ông vượt qua ranh giới giữa đúng và sai, thiện và ác, giận dữ và chuộc lỗi.