shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Kim So Eun

Kim So Eun

Kim So Eun: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Hàn Quốc
Thư Sinh Bóng Đêm - 01 - Lee Sung Joon - Lee Joon Ki - Lee Yoo Bi - Kim So Eun - Lee Soo Hyuk

Thư Sinh Bóng Đêm

Chàng ma cà rồng nghĩa hiệp Sung Yeol giả dạng con người chiến đấu chống lại ma cà rồng độc ác, viết nên câu chuyện về chàng thư sinh bóng đêm. Lee Joon Ki vào vai chính.