shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Sa

Kim Sa

Kim Sa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Bạo Phong Nhãn - 01 - Kim Sa - Dương Mịch - Trương Bân Bân - Lưu Nhuế Lân - Đại Tư - Vương Kiêu

Bạo Phong Nhãn

Bộ phim "Bạo Phong Nhãn" với nội dung xuyên suốt là nhiệm vụ chống gián điệp đầy cam go của cảnh sát.