shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Jong Chang

Kim Jong Chang

Kim Jong Chang: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Lối Sống Sai Lầm

Không giáo điều, không sách vở về giữ gìn hạnh phúc gia đình, phim là câu chuyện rất đời về hôn nhân đổ vỡ của hai chị em do tuổi trẻ sai lầm.