shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Ji Woon

Kim Ji Woon

Kim Ji Woon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Thời Kỳ Đen Tối - The Age Of Shadow

Vào thập niên 1920, một tổ chức yêu nước chống Nhật ở Triều Tiên đã lén đưa thuốc nổ về quê hương để phá hủy các cơ sở do quân Nhật kiểm soát