shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Kim Jae Ha

Kim Jae Ha

Kim Jae Ha: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Hàn Quốc

Thú Chiến

Jin - tay đua Monkart cùng chú rồng lửa Draka tham gia giải đấu trên khắp vương quốc Camon, chinh phục nhiều thử thách, chống lại thế lực xấu xa