shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Dong Joon

Kim Dong Joon

Kim Dong Joon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc
Hơn Cả Tình Bạn - 01 - Choi Seong Beom - Ong Seong Woo - Shin Ye Eun - Kim Dong Joon - Pyo Ji Hoon

Hơn Cả Tình Bạn

Hơn Cả Tình Bạn là câu chuyện về hành trình 10 năm từ bạn thành yêu của Woo Yeon và Lee Soo.