shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Kim Cha Dong

Kim Cha Dong

Kim Cha Dong: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc
Gia Đình Là Số 1 - Phần 1 - High Kick 1 - 01 - Kim Byeong Wook - Kim Young Ki - Kim Cha Dong - Park Min Young - Choi Min Young - Kim Bum - Lee Soon Jae - Jung Il Woo

Gia Đình Là Số 1 - Phần 1 - High Kick 1

Gia Đình Là Số 1 - Phần 1 xoay quanh 2 anh em ruột nhưng tính cách và sở thích hoàn toàn khác nhau là Lee Yoon-ho và Lee Min-ho.