shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Kim Cha Dong

Kim Cha Dong

Kim Cha Dong: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Gia Đình Là Số 1 - Phần 1 - High Kick 1

Câu chuyện về gia đình 3 thế hệ cùng sống chung với những tình huống mâu thuẩn, cãi vã, tranh chấp để rồi hiểu nhau và lại xích lại gần nhau hơn