shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Khương Văn

Khương Văn

Khương Văn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Trung Quốc
Đạn Lạc | Let The Bullets Fly Full HD - 01 - Khương Văn - Khương Văn – Cát Ưu – Lưu Gia Linh

Đạn Lạc

Hoàng Tứ Lang là trùm buôn thuốc phiện ở Nga Thành. Đồng thời thổ phỉ hoành hành cướp bóc. Nhưng mọi việc thay đổi kể từ khi huyện trưởng Mã Bang Đức về nhậm chức.

Tần Ca | The Emperor's Shadow (1996) Vietsub - 02 - Chu Hiểu Văn - Khương Văn – Hứa Tình – Cát Ưu

Tần Ca

Lấy bối cảnh thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, bộ phim lịch sử này là bản anh hùng ca về Doanh Chính, vua nước Tần, và là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất lãnh thổ Trung Hoa.

Quan Vân Trường - 03 - Mạch Triệu Huy – Trang Văn Cường - Chân Tử Đan – Khương Văn – Tôn Lệ – Phương Trung Tín

Quan Vân Trường

​Quan Vân Trường kể về những ngày tháng “thân tại doanh Tào lòng ở Hán” của Quan Vũ, về cuộc hành trình hộ tống Khởi Lan (Tôn Lệ) – vợ của Lưu Bị (Phương Trung Tín) ra khỏi vòng kiềm tỏa của Tào Tháo (Khương Văn), giữ trọn đạo làm tôi và đạo làm tiểu đệ.